TALES URL SHORTENER
Loading...

Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları

“Tales Link Kısaltıcı” Kullanım Koşullarını içeren bu belge, bilgi güvenliği politikamız ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi(PiData olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Kullanım Koşullarının Kabulü

Bu uygulamaya erişmeniz bu Kullanım Koşulları bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.

Uygulamanın Sizin Tarafınızdan Kullanımı

Aksi belirtilmediği takdirde Tales Link Kısaltıcı uygulaması sizin kullanımınız için hazırlanmıştır. Tales Link Kısaltıcı uygulamasının sunduğu her türlü bilgi, yazılım, ürün veya hizmetler, tarafınızca değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, teşhir edilemez, ifşa edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, lisans verilemez, bunlardan başka işler türetilemez, satılamaz veya devredilemezdir. Tales Link Kısaltıcı uygulamasında yer alan yazılı ve görsel materyallerin tümü PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne aittir. Uygulamadaki materyallerin PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi izni dışında çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, aktarılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır. PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi, uygulamanın ve ilgili fikri mülkiyet haklarının bütün tasarruf haklarını elinde bulundurur.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Pidata Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Uygulamamızda istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır. Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, e-posta adresiniz, telefonunuz, iş veya ev adresiniz, şirketinizle ve şahsınızla ilgili bilgiler olabilir. Uygulama; ziyaretleriniz hakkında, uygulamaya erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, uygulamaya erişme tarihi ve saatiniz, uygulamada bulunduğunuz sırada eriştiğiniz ve işleme aldığınız veriler gibi birtakım bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler uygulamanın iyileştirilmesi, eğilimlerin analiz edilmesi ve uygulamanın yönetilmesi için kullanılır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Bağlı Şirket/İştiraklerimizin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz veya Bağlı Şirket/İştiraklerimizin Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, veya Bağlı Şirket/İştiraklerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı

Uygulamada toplanan kişisel bilgiler; uygulamanın işletilmesi, istediğiniz/yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır. Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgileri SMS veya e-posta aracılığı ile gönderebiliriz. PiData, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya PiData ya da uygulamada tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) PiData haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; (c) PiData çalışanlarının veya aracılarının, PiData ürünü/hizmeti kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve veya Bağlı Şirket/İştiraklerimizin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz veya Bağlı Şirket/İştiraklerimizin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Bağlı Şirketlerine, İştiraklarine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

PiData, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanır. Örneğin; sağladığınız bilgileri, kontrol altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız.

Bu Kullanım Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler

PiData, bu uygulamadaki hizmetleri sağlamakla, bunların her zaman sizin tarafınızdan kullanılabilir olmaya devam edeceğini temin etmez. Uygulamanın tamamını ya da herhangi bir kısmını size haber vermeden kapatmaya yetkilidir. Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Güvenlik Bildirimi

PiData, erişim şifresi gibi bilgilerin sizin tarafınızdan belirlenmesine olanak sağlar. Erişim şifresinin unutulması durumunda kayıt olurken vermiş olduğunuz e-posta adresine yeni şifre oluşturma bağlantısı gönderilir. Bu sayede bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçmesini engeller.

Sorumluluk

Uygulamamıza ait gizlilik ve güvenlik konuları yukarıda açıkça ifade edilmiştir. PiData, Tales Link Kısaltıcı uygulamasının sizin tarafından kullanılmasıyla oluşan hiçbir hasar ya da zarardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Başvuru Formu ve Başvuru Yönetimlerinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@pidata.com.tr adresine mail atarak ve dilekçenin imzalı bir nüshasını Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No: 2B/38 The Paragon Tower, Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bu gizlilik ve kişisel veri kullanım bildirimi, PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait Tales Link Kısaltıcı uygulamasının veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır.